INFEO Marta Gryszko

Audyt SEO

Audyty SEO

Opis usługi

Audyt SEO polega na szczegółowej analizie strony i elementów, które wpływają na jej widoczność w wyszukiwarkach internetowych. Jego celem jest wskazanie mocnych i słabych stron serwisu, z naciskiem na wskazanie błędów, których eliminacja pozwoli na poprawę jakości strony i zwiększenie jej widoczności w wyszukiwarkach. Wdrożenie zmian na podstawie audytu zapewnia przede wszystkim przyspieszenie efektów pozycjonowania strony i gwarantuje poprawną indeksację strony.

W ramach audytu wykonywana jest analiza takich czynników jak:

Łącznie podczas opracowywania audytu, analizowanych jest ok. 120 czynników (licząc z opcjonalnym działem "wyszukiwanie lokalne") wpływających na pozycję strony w Google. Elementy ocenione negatywnie są szczegółowo opisywane i proponowane są możliwe do zastosowania działania.

Dodatkowe usługi

Dodatkowymi usługami (wycenianymi indywidualnie) w ramach audytu są:

Ceny

Inne usługi: Konsultacje SEO | Budowa zaplecza | Pozycjonowanie stron

All rights reserved by: infeo.